Dạo này nơi các tĩnh hay thành phố lớn của Việt Nam xuất hiện một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc. Lúc nào cô cũng mang theo bên mình một tập hồ sơ. Cô ta đi khắp nơi, học tiếng Việt khắp mọi nơi. Cô đi tìm và hỏi thăm các bão tàng nơi lưu trữ tài liệu và hình ãnh của Hồ chí Minh. Nhiều người hiếu kỳ đã gặng hỏi vì sao học tiếng Việt cô chỉ mĩm cười nói rằng đó là tiếng cha đẽ của cô.
Nhiều người đã nghe cô tâm sự và chẵng ai dám nói ra và cuối cùng đã chỉ đường cho cô ra Hà Nôi, Lăng Ba Đình nơi yên nghĩ ngàn thu của ông Hồ chí Minh ( không biết dùng chữ yên nghĩ có đúng không đối với một người chết mà mắt cứ mỡ và xác không được chôn cất ) ai có lòng thành xin hảy giúp đỡ cô ta tìm được cội nguồn của mình.
Dưới đây là hình ãnh duy nhất của cô gái xinh đẹp ấy.


CON RƠI BÁC HỒ.jpg