Hồ sơ thành lập hộ kinh dinh cá thể quận cầu giấy hà nội
Hộ kinh dinh do một mọi người là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu bổn phận bằng sờ soạng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
[img]https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*tYQGbVdhNGAmuEEv.[/img]

Thành lập hội kinh doanh cá thể quận Cầu Giấy, dịch vụ tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ở tại Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, thành lập hộ kinh doanh cá thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2017 đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, quy định về hộ kinh doanh cá thể phí thành lập hộ kinh doanh cá thể Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà- Cầu Giấy là một quận thuộc Hà Nội. Cầu Giấy là cái nôi của văn hiến và nghề cổ truyền như làm lụa, dệt, làm giấy.
Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh dinh lưu động, làm Hồ sơ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh dinh các ngành, nghề có Các bước.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười cần lao phải chuyển đổi sang hoạt động theo cách thức doanh nghiệp.

Quyền thành lập hộ kinh dinh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh dinh

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực luật pháp và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có bổn phận đăng ký hộ kinh dinh theo quy định của pháp luật.

2. mỗi người, hộ gia đình quy định nêu trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong khuôn khổ toàn quốc.

lớp lang, Đăng kí đăng ký hộ kinh dinh

1. mọi người, nhóm mỗi cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh đến bộ phận Đăng ký kinh doanh quận Cầu Giấy. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh dinh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

b) Ngành, nghề kinh dinh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh dân chúng, địa chỉ nơi ngụ và chữ ký của các mọi người thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm mỗi người thành lập, của mọi cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy yêu cầu đăng ký hộ kinh dinh phải có bản sao Giấy chứng minh quần chúng của các mọi người dự hộ kinh dinh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm mọi người về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm mỗi cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy má quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp thức chứng chỉ hành nghề của mỗi người hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy má quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp thức văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Khi hấp thu Tư vấn, bộ phận đăng ký kinh doanh quận Cầu Giấy trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh dinh trong vận hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các Đăng kí sau đây:

a) Ngành, nghề kinh dinh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký thích hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp Hướng dẫn không hợp thức, trong kì hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận Thủ tục, bộ phận đăng ký kinh dinh quận Cầu Giấy phải thông tin rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp Thủ tục đăng ký hộ kinh dinh mà không nhận được Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh dinh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của luật pháp về khiếu nại, tố cáo.

Đặt tên hộ kinh dinh

1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây:

a) Loại hình “Hộ kinh doanh”;

b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và phát âm được.

2. Không được dùng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh dinh.

3. Tên riêng hộ kinh dinh không được trùng với tên riêng của hộ kinh dinh đã đăng ký trong khuôn khổ quận Cầu Giấy