Các ACE nào biết chặn quảng cáo hữu hiệu trên Youtube của Android xin vui lòng chỉ cách,
Tôi dùng free Adguard, Adblock Plus nhưng không hiệu quả. Cám ơn trước.