Xin hỏi các Bác thông thái trong phòng nầy . Làm cách nào lấy phim xuống từ torent mà không cần xử dụng Utorrent downloader peer to peer . Cám ơn các Bác nhiều .