Thưa quý vị tôi bị trở ngại khi chuyển đổi từ kho soft ware hay kho xin soft như sau . Cứ mỗi lần chuyển đổi qua trang 1 sang trang 2 hay 3 lúc trước chỉ có một lần login ma bây giờ đều phải login lại mỗi lần sang một trang khác, như thế thì lỗi tại đâu mong quý vị chỉ dùm .Cám ơn nhiều .