Chức năng Disk Cleanup là một trong những công cụ thiết yếu giúp người dùng xóa tất cả các thư mục và tập tin không cần thiết mà nhiều khi lại ngốn một số lượng không gian lưu trữ khổng lồ trong máy. Ngoài ra, trong ứng dụng "Cài đặt" (Settings) trong Windows 10 có một thư mục có tên gọi "Storage sense" cũng giúp cho người sử dụng máy dể dàng xóa các dữ liệu không cần thiết nếu cần.

Tuy nhiên bạn cần hết sức thận trọng nếu muốn xóa chúng, vì có thể người dùng vô tình đánh dấu vào hộp "Tải xuống" (Downloads), và sẽ xóa tất cả các tập tin trong thư mục Tải xuống này (trong đó có các tập tin Win Updates nửa)


(Minh họa)

Để ngăn chặn điều này, Microsoft đã rút bỏ tùy chọn Tải xuống (Downloads) trong danh sách các thư mục mà bạn có thể xóa bằng cách sử dụng công cụ Disk Cleanup trong Windows 10 20H1 Build 19018 trở về sau. Microsoft cho biết, họ đã quyết định loại bỏ tùy chọn Downloads ra khỏi công cụ Disk Cleanup vì người dùng muốn họ loại bỏ ra.

Không chỉ trong thư mục Disk Cleanup, ngay cả trong Storage sense cũng đã loại bỏ tùy chọn Tải xuống (Downloads) này, nghĩa là Microsoft đả ngăn chận không cho phép bạn tùy tiện xóa các tập tin trong mục Tải xuống trong thư mục này, trừ phi bạn đang sử dụng các phiên bản Windows 10 củ trước đó thì không sao.

Nguồn: Windowslatest.com